رویش


  • به میمنت نصب دوربین های مداربسته
  • !چرا حجاب؟
  • هماهنگی دین و دانش
  • آزادی مشروع زنان
  • پدر و مادر عزیزم
  • خانواده وآموزش غیر مستقیم هنجارهای اجتماعی رفتاری واخلاقی-آموزش مشورت
  • مستوره کردستانی
  • .نقش روابط مثبت جنسی وعاطفی همسرا ن بر سلامت روانی آنان

حملةصلولات بفرستید.کلیک کنید

این آدرس http://www.zikr.ca مربوط به سایتی است که به شما امکان می دهد هر سه ثانیه یک صلوات بر پیامبر اکرم – صلى الله علیه وسلم – بفرستید. هر کلیک شما برابر با یک صلوات است. پروژه ای است برای اینکه تعداد صلواتها به یک میلیارد برسد. اگر پیامبر را دوست دارید وارد سایت شوید و صلوات بفرستید.

imagesاین ابزارها شاید بتوانند رفتار ظاهری ما را کنترل نمایند؛ امّا به علّت ابزاری بودنشان قادر نیستند هیچگونه تعهد درونی و پایداری را در ما پدید بیاورند، به صورتی که در نبود آنها

نیز انسان ها خود را در قبال آنها مسئول بدانند

downloadرعایت نمودن حجاب در یک جامعه مخصوصاً از جانب زنان ،بر خلاف آنچه اروپاییان وغربزده ها تبلیغات می کنند نه تنها ظلمی در حق زنان نیست بلکه رعایت حجاب بیانگر احترام به شخصیت زن وارج نهادن به مقام آنان می باشد .آیا پوشیده بودن اندام زن ودر ستر وحجاب بودن او نشانه ی بی احترامی به شخصیت زن محسوب میشود ؟!

images (1)بشر نمیتواند به وجود خدا ایمان داشته باشد، مگر اینکه خود شخصا علاقه ای نشان بدهد. اعتقاد به وجود خدای حاضر و ناظر در رفتار انسان نسبت به همنوعان خود تأثیر فوق العاده ای دارد و شخص با ایمان به زندگی با دیده ی مخصوصی می نگرد و همیشه در ورای عالم طبیعت مشیت و غایتی مشاهده میکند.

imagesآزادی» یکی از بزرگ‌ترین و عالی‌ترین ارزش‌های انسانی و مافوق ارزش‌های مادی است. خواست اولیه و طبیعی هر انسانی این است که هیچ مانعی در برابر خواسته‌های او نباشد و به همین دلیل، انسان‌ها دوستدار مفهوم آزادی به معنای « رهایی از موانع و محدودیت‌ها» هستند

imagesپدر و مادر بهترین و بالاترین، درهای بهشت می‌باشند پس اگر می‌خواهی وارد آن شوی مراقب آن در باش «به پدر و مادرت نیکی، و از آنان نافرمانی مکن» و یا آن در را «در اثر آزار و نافرمانی آنان» از دست بده و ضایع گردان. 

مشورتخانواده به عنوان موثرترین کانون تربیتی می تواند نقش عمده ای را در رشد همه جانبه ی کودکان ونوجوانان ایفا نماید. آموزش غیر مستقیم هنجارهای اجتماعی ،رفتاری واخلاقی در خانواده سبب خواهند شد انتقال آن مفاهیم به شیوه ای کارا تر وموثرتر در ساختار ذهنی و روانی کودکان ونوجوانان شکل گرفته وبا کمترین مقاومت ها مواجه گردند

images (2)بسیاری از زنان سنندجی جهت رفع نیازهای شرعی ،فقهی به مستوره مراجعه می کردند و این امر او را بر آن داشت تا اقدام به تالیف کتابی در شرعیات نماید و وی نخستین و تا همین سالهای اخیر تنها زنی بوده که چنین کتابی را در اوج فصاحت و بلاغت به لحاظ کلامی و پر نغز و مستند و مستدل به لحاظ محتوی در باب شرعیات نگاشته است. 

رابطه مثبت همسرانخانواده به عنوان کوچکترین ودر عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی نقش مهمی را در حفظ وبهبود سلامت روانی ،عاطفی ، ذهنی ،جسمی وجنسی جامعه ایفا می کند

download (2)سلیمان ؛ پس از شنیدن اخبار، داوری درباره‌ی گفته های هُدهُد را موکول به تحقیق نمود. در تصدیق یا تکذیب هُدهُد شتاب روا نداشت. 

downloadچرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟ 

صفحات سایت

© All Rights For رویش Reserved
royeshweb